top of page

Samenwerken met of werken bij ons expertisecentrum?

Stijgende energieprijzen, klimaatverandering, sociale ongelijkheid, … Dagelijks worden we geconfronteerd met forse uitdagingen. Gelukkig gaan die uitdagingen gepaard met nieuwe mogelijkheden. Steeds meer onderzoekers werken rond de grote maatschappelijke vraagstukken van vandaag en dragen zo bij aan een meer duurzame en datagedreven samenleving. Ook de onderzoekers van ons expertisecentrum Publieke Impact van Karel de Grote Hogeschool werken aan die complexe puzzel. Hoe doen we dat? En nog belangrijker: hoe kunnen we samenwerken?In ons expertisecentrum dromen we van ontmoetingen. Maatschappelijk en economisch impactvolle ontmoetingen tussen mensen in levendige, authentieke en slimme steden, steeds met aandacht en respect voor onze planeet. Onze core business is praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. De resultaten en inzichten van al onze onderzoeken zetten we vervolgens om in diensten die nuttig zijn voor het werkveld.


Onderzoekers houden vinger aan de pols


Onderzoekers van een expertisecentrum zijn zoveel meer dan enkel onderzoekers. Naast onderzoek opzetten en uitvoeren, geven velen ook nog les én zijn het eigenlijk waarachtige trendwatchers. Ze houden in de gaten wat er leeft in de maatschappij, ze volgen het werk van collega-onderzoekers op de voet en ze leren constant bij over de topics waar het expertisecentrum rond werkt.


Door die constante zoektocht, het nauwe contact met het werkveld en de open mind, zien ze de hiaten in het veld. Rond welke topics is er diepgaand onderzoek nodig? Welke aspecten zijn nog onderbelicht? Sommige vraagstukken worden zo omgezet naar onderzoeksvragen. Vervolgens gaan de onderzoekers op zoek naar fondsen om dat onderzoek te kunnen uitvoeren. Die fondsen kunnen ze verwerven door projectaanvragen in te dienen bij subsidiekanalen. Wordt zo’n projectaanvraag goedgekeurd, dan is het feest bij onze onderzoekers: meer puzzelstukjes kunnen gelegd worden!


Onderzoekers staan met de voeten in het werkveld


Evengoed doen expertisecentra rechtstreeks en in opdracht van een werkveldspeler onderzoek. Ook dan is het feest. Ons expertisecentrum staat in nauw contact met organisaties en ondernemers die (willen) werken rond thema’s zoals impactvolle ontmoetingen en bruisende steden, veiligheid en crowd management, duurzaam ondernemen en inclusieve organisaties. Zo’n nauwe samenwerking met het werkveld is de sleutel tot succes. Ons werk zo relevant mogelijk maken voor hen, en inzetten op hun vragen en noden: daar streven we naar. Bijzonder is dat praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek steeds wordt gevoerd met het oog op een concreet eindproduct waar het werkveld effectief iets aan heeft. Die eindproducten kunnen allerlei vormen aannemen binnen ons expertisecentrum:

  • Academy

Op regelmatige basis organiseren we opleidingen en navormingen voor professionals. Constant zijn we op zoek naar nog betere manieren om onze inzichten te vertalen naar workshops, masterclasses, webinars, inspiratiesessies, ... Niet alleen delen we onze kennis en inzichten, ook nodigen we vaak experten uit met een concrete specialisatie die onze expertise aanvullen. In onze Event Master Classes bijvoorbeeld organiseren we rondetafelgesprekken: alle deelnemers gaan in debat en leren van elkaar.


  • Explore!

Onze expertise delen we niet enkel met (toekomstige) professionals in de verschillende ontmoetingssectoren, maar ook met beleidsmakers en het brede publiek. Communicatie vinden we belangrijk. Op de Explore!-pagina van onze website posten we regelmatig blogs over onze projecten, onderzoeksresultaten en ons expertisecentrum. Deze blog is er eentje van.


  • Tools

Verschillende onderzoeksprojecten vertalen we in gratis online tools. We ontwikkelden al een tool en website voor organisaties die inclusiever tewerk willen gaan. Ook hebben we een toolkit voor event professionals waarmee ze zelf aan de slag kunnen gaan om de impact van hun evenementen te voorspellen, meten en verbeteren. De tools helpen organisatoren en beleidsmakers om evenementen te (laten) organiseren met een zo groot mogelijke lokale impact: Hoe tel je best het aantal mensen op je evenement? Wat is de maatschappelijke en economische impact van het evenement op de stad of gemeente waarin het wordt georganiseerd? Wie zijn de bezoekers van de verschillende type publieksevenementen?


  • Onderzoek op maat

Onderzoek op vraag en op maat van een speler in ons werkveld? Dat doen we ook. Soms is een uitdaging of situatie zo specifiek, dat maatwerk nodig is. Bijvoorbeeld: een lokale overheid wil specifieke activiteiten in haar stad in kaart brengen en optimaliseren in functie van de veiligheid of duurzaamheid. Of een organisator wil het evenement beter afstemmen op de noden van de bezoekers en de inwoners van de stad.


Dankzij ons onderzoekswerk ontmoeten we steeds meer mensen en bouwen we samen verder aan levendige, authentieke en slimme steden boordevol evenementen, cultuur en toerisme. Wij dromen van een stedelijke sociale ruimte waar impactvolle ontmoetingen maatschappelijke, economische en ecologische vooruitgang stimuleren.


Droom je graag mee? Interesse om als onderzoeker aan de slag te gaan bij ons expertisecentrum? We zijn steeds op zoek naar enthousiaste en gepassioneerde collega’s om ons team te versterken. Of wil je als expert of als partner met ons samenwerken in onze Academy of in een onderzoeksproject? Kamp je met een onderzoeksbehoefte of heb je een andere vraag? Contacteer ons op: www.publiekeimpact.be.Comments


bottom of page