Publieksevenement met logo expertisecentrum

Publieke Impact,
het eerste expertisecentrum voor de evenementensector in België

Het expertisecentrum Publieke Impact legt zich toe op impactonderzoek en op de ontwikkeling van instrumenten en richtlijnen om de publieke impact van evenementen en aanverwante projecten te voorspellen, meten en verbeteren. Zo kunnen organisaties hun activiteiten beter afstemmen op burger en maatschappij en kunnen overheden hun beleid optimaliseren.

Het expertisecentrum richt zich naar organisaties waarvan de producten en diensten impact hebben op het publieke domein. Vanuit de kracht van het continu leren, verbeteren en vernieuwen begeleidt het expertisecentrum zowel de commerciële spelers als de lokale overheden in de transitie naar (markt)intelligente organisaties gericht op kwaliteits- en resultaatsverbetering.

In eerste instantie wordt er ingezet op evenementen, maar deze expertise zal op termijn uitgebreid worden naar andere aan de evenementensector gerelateerde projecten en sectoren.

impact van
evenementen
impact van
projecten

Ga verder naar
de onderzoeken en de ROI Toolkit via:

ROI voor Publieksevenementen

Het expertisecentrum wordt op 1 september 2018 gelanceerd. Het vertrekt vanuit de onderzoeksgroep 'ROI voor Publieksevenementen' van Karel de Grote Hogeschool, die volledig in het nieuwe expertisecentrum wordt ondergebracht.