top of page

De Belg en zijn evenementen, postcorona

De impact van de coronacrisis op de evenementensector was groot. Dat leerden de periodieke impactonderzoeken van het onderzoekscentrum Publieke Impact van Karel de Grote Hogeschool (KdG). Maar wat met de vraag naar evenementen postcorona? Het KdG-onderzoekscentrum voerde in december 2022 een grootschalig publieksonderzoek bij een representatieve steekproef van 1.000 volwassen Belgen. En wat blijkt? De Belg houdt nog steeds van zijn evenementen, maar plant zijn bezoek als nooit tevoren. Ook staat ruim 50% stil bij de veiligheid als ze naar een evenement gaan, daar waar slechts 30% stilstaat bij de impact van hun bezoek op het milieu en klimaat. Hoe dan ook is er vertrouwen in een positief 2023. Zo vindt de meerderheid dat er in hun stad of gemeente voldoende evenementen en ontmoetingsmogelijkheden zijn. En dat is meer dan ooit nodig. Want zelfs in 2022, het jaar waarin alles terug openging en mocht, voelde nog 48% van de Belgen zich (soms) geïsoleerd.


De Belg houdt van evenementen

In 2022 bezocht 79% van de Belgen in zijn vrije tijd evenementen. Bij 80% van deze bezoekers waren vooral evenementen erg in trek waar proeven en consumeren centraal staan, zoals een braderij of foodtruckfestival. 67% koos in 2022 (ook) voor kunst- of cultuurevenementen zoals een theatervoorstelling of lichtspektakel. En 50% woonde (vaak meerdere) muziekfestivals bij, daar waar 69% voor andere types muziek- of dansevenementen koos zoals een concert of fuif. Net niet de helft van de bezoekers genoot ervan om sportevenementen te bezoeken en zelfs 41% nam er actief aan deel. Wat de helft van de Belgische evenementenbezoekers ook typeert is hun voorkeur voor optochten en stoeten. Opvallend is ook dat 51% er voor koos om in hun vrije tijd evenementen te bezoeken waar kennis, informatie en/of netwerken centraal staat, zoals een beurs of lezing.


De Belg blijft een fervent planner

Dat we ons graag ruim op voorhand uitgebreid informeren over het evenement en liever niet voor verrassingen komen te staan, leerde het KdG-onderzoekscentrum al voor de coronacrisis tijdens hun onderzoek naar bezoekersprofielen. Dit profielenonderzoek toonde aan dat in 2019 26% van de evenementenbezoekers in Vlaanderen vooral Planners zijn. In 2022 plant op nationaal vlak zelfs 29% van de Belgen zijn uitstap graag op voorhand en 22% gaat dan weer liefst naar evenementen met anderen die ze goed kennen. Dat laatste is typerend voor de op één na grootste groep bezoekers in ons land. De Cocooners zoeken vooral zekerheid en geborgenheid in de groep, wat hen vertrouwen geeft op evenementen. Slechts een minderheid van de Belgen is op evenementen vooral op zoek naar inhoudelijke verrijking (13%) of nieuwe ervaringen (11%), wat typerend is voor respectievelijk de Verdiepers en de Avonturiers.


Voorzichtiger sinds de coronacrisis

“Hoewel in 2022 8% meer Belgen in zijn vrije tijd evenementen bezocht dan in 2019, leren we ook dat 45% van deze bezoekers minder vaak naar een evenement gaat dan voor de coronacrisis. En dat is zo over de verschillende leeftijdsgroepen heen”, beklemtoont onderzoeker Yves Van Handenhove. “Opvallend is ook dat 37% van de bezoekers tickets voor evenementen minder lang op voorhand bestelt dan voor de coronacrisis. Deze voorzichtigheidstendens is ook terug te vinden in de veiligheidscijfers. 52% van deze Belgen staat wel degelijk stil bij zijn veiligheid als ze naar een evenement gaat. En zeker wanneer het om het veiligheidsaspect ‘ongewenst gedrag’ gaat vindt 77% het belangrijk dat de organisator maatregelen neemt om zaken zoals intimidatie of ongewenste aanrakingen tegen te gaan. Van de 21% Belgen die in 2022 geen enkel evenement heeft bezocht, geeft 13% als reden aan dat ze zich gewoonweg niet veilig voelen op evenementen. Voor 2023 geeft 67% van de Belgische bezoekers aan om terug evenementen te willen bijwonen. Maar 33% twijfelt. Hiervan geeft zelfs 15% aan om zeker niet te willen gaan.”


Bewuster sinds de energie- en klimaatcrisis

Naast de behoefte aan plannen, geborgenheid en veiligheid is de impact op het milieu en klimaat ook iets waar 30% van de Belgen vandaag de dag bij stilstaat wanneer ze een evenement bezoeken. 66% vindt het zelfs belangrijk dat de organisator concrete inspanningen levert om deze impact zo klein mogelijk te maken. Slechts 36% van de bezoekers is het eens dat wat ze zelf wel of niet doen op een evenement nauwelijks invloed heeft op de impact ervan op het milieu en klimaat. Bovendien heeft 32% er geen problemen mee als er op een evenement enkel vegetarische of veganistische snacks of gerechten worden aangeboden. Maar toch zal 41% van de bezoekers in België nog steeds kiezen voor een snack of gerecht met vlees op een evenement, wanneer ze de keuze hebben.


Vertrouwen in een positief 2023

Met een gemiddelde score van 6,3 op 10 geeft de Belg aan enigszins vertrouwen te hebben in een positieve toekomst voor zichzelf het komende jaar. De Nederlandstalige Belg is hierbij iets positiever dan de Franstalige. Ook positief is dat 71% van de Belgen het fijn wonen vindt in hun stad of gemeente. De Nederlandstalige Belg is zelfs nog meer tevreden dan de Franstalige: 77% versus 64%. Hier speelt de aanwezigheid van evenementen wellicht een grote rol. Zo vindt 61% van de Nederlandstalige Belgen en 47% van de Franstalige Belgen dat er in hun stad of gemeente voldoende evenementen worden georganiseerd. Opvallend is echter dat amper 51% van de Belgen meent dat er in hun stad of gemeente voldoende activiteiten worden georganiseerd waar ze anderen echt kunnen ontmoeten. Dat is nochtans belangrijk, want 48% van de Belgen voelt zich (soms) geïsoleerd en 67% vindt zijn sociale contacten (soms) oppervlakkig.Comments


bottom of page