top of page

Naar bruisende handelskernen dankzij evenementen?

Leegstaande winkelpanden en lokale handelaars die failliet gaan: helaas hebben veel steden en gemeenten ermee te maken. Hoe kunnen deze winkelgebieden omgevormd worden tot bruisende handelskernen? Kunnen evenementen hiertoe bijdragen? Onderzoeker Eline Frison ziet een perspectief door te kijken naar megatrends.

Megatrends zijn de passie en expertise van veranderingspsycholoog Herman Konings. Op 6 oktober 2022 gaf Konings er op vraag van het expertisecentrum Publieke Impact een Event Master Class over op de stadscampus van Karel de Grote Hogeschool (KdG) in Antwerpen. Megatrends brengen volgens deze trendwatcher grote maatschappelijke veranderingen teweeg die onze toekomst beïnvloeden. Ze geven ons een boeiende blik op de nabije toekomst. En enorm belangrijk: in tijden van crisis, en zeker ook na een crisis, versnellen ze nog.


We kunnen dus niet om megatrends heen. Zeker niet onze steden en gemeenten die bruisende handelskernen vooraan op de agenda plaatsen. Inzicht in maatschappelijke trends kan bijdragen aan een vernieuwend en vooral een futureproof handels- en evenementenbeleid, afgestemd op wat de toekomstige consument, bezoeker en inwoner nodig heeft. Dan rest de vraag natuurlijk op welke megatrends een stad of gemeente dan moet inzetten. Welke trends zijn met andere woorden het meest relevant voor het evenementenbeleid en kunnen lokale handelskernen het meest stimuleren? Konings besprak enkele belangrijke trends voor bruisende handelskernen en evenementen.


60 is het nieuwe 30

De vergrijzing is een feit. Toch wil de huidige babyboomgeneratie allesbehalve grijs zijn. Babyboomers staan net heel kleurrijk en vitaal in het leven. Ze willen hun tijd op een prettige manier invullen. Bovendien hebben ze een groot vermogen om te spenderen en heel wat tijd om in te vullen. De huidige generatie vijftigers en zestigers zijn mensen die jong willen sterven, maar zo laat mogelijk. Konings raadt aan om deze groep ook op die manier te erkennen: “Betrek die vijftigers en zestigers, want ze zijn zeer aanwezig. Beschouw ze niet als 50 of 60, want dan gaan ze zich niet aangesproken voelen. Beschouw ze als dertigers en richt je aanbod en communicatie op deze generatie wil je ook hen kunnen bereiken.”


Figitaal is het nieuwe digitaal

De enorme snelheid waarmee de maatschappij digitaliseert de laatste jaren lijkt evident. Hoewel de coronacrisis deze trend heeft versneld en mensen een duidelijke nood hebben aan connectiviteit, willen ze anno 2022 vooral een mooi evenwicht tussen offline en online, tussen fysiek en digitaal. Volgens Konings moeten we daarom inzetten op figitaal: Willen we de verschillende generaties met elkaar verbinden dienen we het digitale met het analoge te verbinden. Analoge prikkels zijn en blijven belangrijk, ook voor de digitale generatie. Maar het digitale kan zeker toegevoegde waarde creëren, ook voor bruisende handelskernen en evenementen. Combineer digitale elementen met je fysiek evenement en laat het samensmelten met de online wereld, de metaverse. Een fysiek evenement dat de juiste digitale componenten integreert kan voor meer levendigheid en beleving zorgen.”


Duurzaamheid en LATTE-waarden

Duurzaamheid heeft door de corona- en energiecrisis een enorme boost gekregen. Toenemende schaarste van grondstoffen en klimaatverandering zorgen er onder meer voor dat we steeds meer voor duurzaam gaan. De LATTE-waarden winnen daardoor sterk aan belang. “LATTE staat voor lokaal, authentiek, traceerbaar, trouwhartig en ethisch”, legt Konings uit. De huidige consument hecht steeds meer belang aan het lokale. Authenticiteit, traceerbaarheid en betrouwbaarheid van producten en diensten zijn minstens even belangrijk. Ook ethische overwegingen wegen steeds vaker door in de beslissingen van shoppers en evenementenbezoekers. Konings beveelt aan om veel groen te gebruiken bij de inrichting. “Je moet bezoekers zuurstof kunnen bieden, of toch minstens de symboliek van zuurstof. Gebruik planten, mos of algen. Zoals een park met stedelijke referenties, en niet omgekeerd.”


Onderzoek naar vraag en aanbod

Met een blik op de toekomst wil ook ons expertisecentrum mee nadenken over onze handelskernen van vandaag en morgen. En over welke rol evenementen daarin kunnen spelen. Concreet willen we vraag en aanbod van evenementen op handelskernen onderzoeken. De vragen die we ons zoal stellen zijn: Hoe kunnen evenementen de stad meer levendig en leefbaar maken voor burgers en handelaars? Hoe kunnen evenementen een positieve economische impact hebben op de kleinhandel en de leegstand? In welke mate dient de lokale handel effectief de lokale inwoners en omgekeerd? Als onderzoekers zetten we sterk in op kennis en expertise rond ontmoeten, ondernemen en organiseren in de stad. We brengen stakeholders, ervaringsdeskundigen en experten samen en hechten veel belang aan kennisdeling, ook tijdens de vele navormingen van onze Event Academy.

תגובות


bottom of page