top of page

Levenslang leren, ook voor event professionals?

"Druk, druk, druk”, dat horen we vaak in de event- en cultuursector. Tijd om stil te staan, na te denken en bij te scholen is er zelden. Hebben event professionals wel baat bij levenslang leren? En waarover zouden ze precies willen bijleren? Kaat Geboers, coördinator van de Event Academy van ons expertisecentrum Publieke Impact van Karel de Grote Hogeschool, geeft tekst en uitleg.


Van het ene event naar het andere hollen, van het ene brandje naar het andere probleem. Snel schakelen en steeds oplossingen aanreiken. Dat is typerend voor veel organisaties in de verschillende ontmoetingssectoren, zoals events, cultuur, toerisme, horeca, nightlife … Maar de coronacrisis bracht hier verandering in. Eindelijk konden (liever: moesten) deze professionals even stilstaan. Plots was er tijd om te reflecteren. Dat merkten wij bij ons expertisecentrum ook op: er was opvallend meer interesse in de navormingen die we in onze Event Academy aanbieden.

Tijd om stil te staan, terug te blikken en vooruit te gaan: het is voor veel professionals een luxe. Een deelnemer aan onze Event Academy zei hierover: “Wij doen wat we altijd doen en dat is organiseren. Maar daar blijft het meestal bij, want we hebben geen tijd voor iets anders.” Tijd voor navormingen wordt vaak beschouwd als tijd die geen geld opbrengt. Maar, niet is minder waar: af en toe niet stilstaan, nadenken en bijleren kost ook geld.


Waarover willen event professionals bijleren?


Uit ons onderzoek (december 2021) weten we dat er bij event professionals een sterke nood is aan informatie, nieuwe kennis, vaardigheden en tools. Veiligheid op events is cruciaal en daar heeft 70% van de bedrijven ondersteuning in nodig. Ook wil 65% inzicht krijgen in de gemoedstoestand van de bezoekers om zo beter te kunnen inspelen op hun noden en verwachtingen op events. En maar liefst 59% van de bedrijven wil meer weten over duurzame oplossingen voor de mobiliteit van bezoekers van en naar events.

De nood aan opleidingen en extra ondersteuning is groot en afhankelijk van het thema. Met onze Event Academy richten wij ons dan ook op actuele thema’s zoals verrijkende en levendige ontmoetingen, duurzame en inclusieve organisaties, en slimme en leefbare omgevingen.


Waarom moeten event professionals levenslang bijleren?


Jezelf continu bijscholen rendeert voor jezelf, je organisatie en uiteindelijk ook voor de sector waarin je actief bent. Door jezelf nieuwe expertise aan te leren en je kennis op te bouwen sijpelt dat door naar hogere niveau’s. Gevolg: niet alleen jij gaat erop vooruit, ook je organisatie en de sector worden naar een hoger niveau getild. Als jij een bepaalde specialisatie hebt die op dat moment erg gewild is op de markt (bijvoorbeeld augemented reality), dan kan dit een meerwaarde zijn voor jouw organisatie: meer naamsbekendheid, meer buzz, meer opdrachten.


Een andere reden om levenslang te leren: de samenleving is continu in verandering. De technologie staat niet stil. Daarom moeten onze kennis en vaardigheden zich snel en flexibel kunnen aanpassen. Als je niet bijschoolt en bijleert, dan hink je snel achterop. Zo deed de pandemie veel mensen en sectoren thuiswerken. Plotseling werden digitale vaardigheden een noodzaak. We kunnen er dus maar beter voor zorgen dat we op de hoogte blijven van de recentste evoluties, trends en regelgevingen in de sector.


Beperkt aantal opleidingen voor event professionals


Opvallend is het beperkte aanbod voor opleidingen en navormingen voor professionals actief in de verschillende ontmoetingssectoren. Vooral voor de eventsector zijn er bijzonder weinig initiatieven in ons land. Met onze Event Academy proberen we tegemoet te komen aan deze nood door masterclasses, workshops en (gratis) webinars aan te bieden. We zetten in op thema’s als veiligheid, duurzaamheid en publieksbereik.


Hoe kunnen we die noden nog meer opvangen? Als expertisecentrum omringen we ons graag met andere experten die onze expertise aanvullen. Zo werken we voor onze Event Master Classes samen met onder meer expert Stijn Lambert, zero waste manager en mede-oprichter van Ecofest. Op 17 maart 2022 legt hij uit hoe je events op een duurzame manier organiseert. Hij bespreekt concrete milieu-uitdagingen, zoals de mobiliteit van bezoekers naar events, de logistiek van materiaal en het aanbod aan eten en drinken. Ook zal hij inzoomen op duurzame communicatie aan de hand van concrete cases en voorbeelden.


Elke Event Master Class wordt gevolgd door een rondetafelgesprek. Dit doen we steeds in beperkte kring. Met een tiental professionals spreken we over het behandelde onderwerp en worden eigen inzichten en ervaringen uitgewisseld. De meerwaarde van deze werkwijze werd door een deelnemer als volgt verwoord: “Ook het netwerkstuk aan deze Event Master Class is echt inspirerend. Je bouwt zowel aan je expertise als aan je netwerk, waarbij we ervaringen delen met anderen uit de sector.”


Elke navorming in onze Event Academy wordt georganiseerd voor en door de event professionals. Kennisdeling staat centraal, maar ook het leggen van samenwerkingsverbanden en het ontwikkelen van kennisnetwerken. Want kennis en expertise, dat zit heus niet enkel bij ons expertisecentrum. Dat zit vooral bij de professionals zelf. Kennis ontwikkelen én delen: laten we dat vooral meer doen en ook blijven doen postcorona.

​Heb je feedback of suggesties voor onze navormingen? Laat het ons weten via publiekeimpact@kdg.be
Komentar


bottom of page