top of page

Duurzame events: voorbij herbruikbare bekers

De zomer: de tijd van lange, zwoele avonden op een kleurrijk festivalterrein. Muziek, vrienden en gezelligheid troef! Nog meer dan voor de coronacrisis beseffen we wat zo een feestje ons waard is.

Met die waarde verwijst Gunilla de Graef, onderzoeker bij het expertisecentrum Publieke Impact, niet enkel naar de kost van een ticket, maar vooral naar de impact ervan op het milieu. Een jaar zonder events bracht immers ook de milieu-impact ervan onder de aandacht. Kunnen we zonder meer nog terug naar hoe het voordien was?


Tel maar uit: een festivalbezoeker produceert gemiddeld twee kilo afval per festivaldag. Voor één hamburger is 1500 liter water nodig. En een gemiddelde tent op een festival voor 3000 bezoekers verbruikt per dag evenveel stroom als drie huishoudens in een heel jaar (Terstappen, 2000). Veel gespaard dus, in 2020.


Futureproof event professionals weten dit natuurlijk al langer. Zij zien dit als het ideale moment om de omslag naar een meer duurzame aanpak van events definitief te maken. Maar hoe organiseer je nu echt duurzame events?


Als expertisecentrum voor de (brede) eventsector willen we hier alle event professionals in ondersteunen. Daarom starten we in september 2021 een nieuw onderzoek. Samen met onze projectpartners OVAM, FIDO en Event Confederation willen we handvaten, tips, checklists en best practices aanreiken, en een online platform ontwikkelen.


Waarom zou je als event professional inzetten op duurzaamheid?

We zetten drie redenen op een rijtje:


Reden 1: de eventbezoeker wil duurzamere events


Eventbezoekers zijn pro een duurzame aanpak. Uit een onderzoek van ons expertisecentrum (2019) blijkt dat zelfs nog voor de coronacrisis 75 procent van de bezoekers het belangrijk vindt dat events duurzaam georganiseerd worden. Dat is goed nieuws, want een sterk draagvlak bij bezoekers is nodig.


Draagvlak is belangrijk aangezien de bezoeker de meerprijs voor investeringen in duurzaamheid in de inkomprijs wellicht zal voelen. Denk aan: mogelijke investeringen in meubilair die langer dan een zomer meegaan, meer biologische catering, meer herbruikbaar vaatwerk en een zorgvuldiger afvalbeheer. Wel kan die investering zichzelf terugwinnen. De bezoeker is namelijk op zoek naar die unieke beleving die helemaal aansluit bij zijn waarden. Een match op vlak van ‘people’ en ‘planet’ maakt van bezoekers spontane ambassadeurs voor het event.


Reden 2: de overheid wil duurzamere events


Door een strenger wordend wetgevend kader zijn organisatoren verplicht om meer duurzame keuzes te maken. Zo is sinds januari 2020 het serveren van drank in bekers voor eenmalig gebruik op events verboden, tenzij de organisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 90% (95% vanaf 2022) gerecycleerd kan worden.


‘Reduce’, ‘re-use’ en ‘recycle’ zijn de nieuwe ordewoorden. In die volgorde. Voor steden en gemeenten is het gebruik van herbruikbare bekers zelfs volledig verplicht voor eigen georganiseerde evenementen (VLAREMA, 2012; OVAM, 2020). De verwachting is dat ook op andere domeinen van duurzaamheid de regelgeving strenger zal worden, zoals afvalbeheer en energieverbruik.


Reden 3: jouw toekomstige onderneming wil duurzamere events


Wie vandaag onderneemt doet dit met een oog op vandaag én morgen. Ook in de eventsector is vooruitziendheid een teken van doordacht ondernemerschap. Niet meer dan acht jaar rest ons nog, tot in 2030 de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties hun beslag moeten krijgen. Met als doel de planeet terug op koers krijgen richting duurzaamheid.


Van de 17 SDG’s zijn er twee die sterk van toepassing zijn op de eventsector:

- maak steden inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam (SDG 11);

- verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen (SDG 12).


Aan beide doelen zijn 15 concrete actiepunten gekoppeld die event professionals kunnen hanteren in hun ondernemingsplannen en eventdraaiboeken. Die organisaties die zich het best aanpassen, zullen hét voorbeeld zijn voor alle andere.


Herbuikbare bekers voorbij


In ons onderzoek ambiëren we verder te gaan dan de gekende oplossingen als herbruikbare bekers en afbreekbare rietjes. Om echt het verschil te maken, is er meer nodig. We willen ecologische duurzaamheid breed benaderen en event professionals inspireren, adviseren en informeren om ecologisch duurzamer te werk te gaan.


Samen met relevante stakeholders (duurzaamheidsexperten, kennisinstellingen, beleidsmakers en de eventsector) breken we het complex en multidimensionaal duurzaamheidsconcept op in meetbare parameters. We bouwen voort op bestaande kennis en instrumenten (Green track, Ecofest, de groeneVentscan van OVAM). Ook trekken we lessen uit events waar duurzaamheid een deel van het DNA is: zoals de Zomer van Antwerpen, Sfinks en Crammerock.


Hoe zalig zal het zijn om in de toekomst festivals en andere events af te schuimen, wetende dat we in ons land niet moeten onderdoen voor grote internationale spelers zoals Glastonbury, DGTL en Primavera Sound?Comentarios


bottom of page