top of page
KdG_Research-logo-V-black-rgb.png
Publieke Impact_logo.jpg
EC PI_evenementen duurzaam organiseren.j

Ecologische Impact

Onderzoeksperiode: 2021-2023
PWO-project

Hoe kunnen we duurzamere evenementen organiseren?

 
Dit onderzoek wil handvaten aanreiken voor de organisatie van meer ecologisch duurzame evenementen. Denk aan bijvoorbeeld het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, reductie van voedselverlies, duurzamere mobiliteit van bezoekers of afvalbeheer.


Samen met relevante stakeholders


We betrekken verschillende relevante stakeholders in het onderzoek: duurzaamheidsexperten, kennisinstellingen, beleidsmakers en de evenementensector. Samen zoeken we naar de beste manier om de ecologische duurzaamheid van evenementen in kaart te brengen en te verbeteren.


Online platform


We ontwikkelen een online platform met een scan die kan inschatten hoe ecologisch duurzaam een evenement is per parameter. Naast een scan zal het platform heel wat tips, checklists, inspiratievideo’s en cases bevatten die de event professional zal inspireren, adviseren en informeren om ecologisch duurzamer te werk te gaan. 

bottom of page