top of page
KdG_Research-logo-V-black-rgb.png
Publieke Impact_logo.jpg
EC PI_evenementen profielen bezoekers.JP

Bezoekersprofielen

Onderzoeksperiode: 2018 - 2020

PWO-project

 

Wie zijn de bezoekers van een evenement? Willen ze vooral iets beleven of eerder inhoudelijk geprikkeld worden? Of misschien willen ze gewoon gezellig samen zijn met anderen? Als je weet wat hen drijft en wat ze verkiezen, bereik je hen beter en kan je je evenement beter afstemmen op hun wensen en behoeften.

 

Ons motivationeel onderzoek resulteerde in zes duidelijke profielen.

Bezoekersprofielen

 

  • De grootste groep evenementenbezoekers in Vlaanderen zijn de Planners. Ruim op voorhand informeren ze zich uitgebreid zodat ze niet voor verrassingen komen te staan. Ze voelen zich het best bij wat ze kennen en gewoon zijn.

  • De Verdiepers willen vooral iets bijleren. Je komt ze dan ook vaker tegen op evenementen rond kennis en netwerken of evenementen waar kunst en cultuur centraal staan.

  • De Cocooners gaan liefst in vertrouwd gezelschap naar een evenement. Ze zoeken zekerheid en bescherming in de groep. Die geeft hen het vertrouwen op evenementen.

  • De Avonturiers willen geprikkeld worden en gaan volledig op in jouw evenement. Voor hen is het belangrijk zich vrij te voelen, en ze staan graag open voor verrassingen en onverwachte wendingen.  

  • De Socialisers zijn groepsdieren. Ze verkiezen evenementen waar ze gezellig samen kunnen zijn met vrienden en familie, liefst niet te veraf. Ze volgen liever de groep dan de leiding te nemen.

  • De Influencers zijn een kleine maar heel actieve groep. Ze zijn goed op de hoogte van alles, en dus ook van welke evenementen er op stapel staan. Ze nemen het voortouw en adviseren graag anderen.

 

Profiler

 

Hoe kan je verschillende bezoekersprofielen van een evenement in kaart brengen en deze op voorhand voorspellen? De tool Profiler geeft inzicht in het profiel van bezoekers: motivaties, gedragingen en wensen.

 

Door dit inzicht kan het aanbod van het evenement beter afgestemd worden op de vraag van de (gewenste) bezoekers. Ook kan de organisator de communicatie, de beleving en de invulling van het evenement verbeteren.

 

Een belangrijk onderdeel van deze tool is de bezoekersenquête. Deze kan afgenomen worden bij de bezoekers tijdens het evenement. De event professional kan die personaliseren door bepaalde vragen toe te voegen. Zo bepaalt de organisator welke extra informatie die over de bezoekers te weten wil komen.

bottom of page