top of page

Evenementen bezoeken met een mondmasker? “Ja graag”, zegt 1 op 2 bezoekers.

Na bijna vier maanden coronacrisis is de nood aan een heropstart van de sector groot. Niet enkel voor de organisatoren en toeleveranciers van evenementen: ook de Belg mist zijn evenementen en is stilaan klaar om terug samen te komen. Dat het veilig moet zijn, daarover is iedereen het eens. Het expertisecentrum Publieke Impact van Karel de Grote Hogeschool zocht uit wat dat betekent, zowel bij de evenementensector als bij de bezoekers van evenementen in België. Organisatoren werken hard om hun evenementen zo coronaproof mogelijk te maken, en ontwikkelen hiervoor zelfs nieuwe types evenementen. De bezoekers zijn zich bewust van de nood aan maatregelen en de nodige voorzichtigheid. Maar dat staat voor velen het plezier van gezellig samenzijn niet in de weg.


Huwelijken en cultuur? Ja! Kermissen en jaarmarkten? Niet persé

België is een evenementenland. Zes op de tien Belgen die vorig jaar minstens één evenement bezochten, missen het dan ook dat ze nu niet kunnen gaan. Een vijfde van de bezoekers zou meteen gaan wanneer ze veilig weer worden georganiseerd. Binnen een maand is dat al de helft. “Maar het ene evenement is het andere niet voor die bezoeker”, legt Jolien Vangeel, onderzoeker van het expertisecentrum Publieke Impact uit. “We zien dat ze sneller naar een huwelijk of een culturele voorstelling zouden gaan, dan naar een kermis of een jaarmarkt.”

Het vertrouwen bij de bezoekers is groot, de sector is er klaar voor

Twee op drie bezoekers heeft er vertrouwen in dat de organisatoren hun evenementen zo coronaproof mogelijk zullen maken. Dat is ook terecht, zo blijkt: zeven organisatoren op tien en vier toeleveranciers op tien zijn nu al creatief aan de slag om toch evenementen te kunnen organiseren die zo coronaproof mogelijk zijn. Daarbij ontwikkelen ze ook nieuwe types evenementen, denk bijvoorbeeld aan de vele drive-in formules. Joris Verhulst, onderzoeker van het expertisecentrum Publieke Impact, legt uit: “De cijfers tonen een flexibele sector die zich op een creatieve en duurzame manier blijft aanpassen aan een nieuwe realiteit. Die creativiteit en flexibiliteit is ook nodig om deze moeilijke tijd te kunnen overleven. Vele organisaties zijn dus wel degelijk actief bezig. Al is het wel zorgwekkend dat vier toeleveranciers op de tien geen enkele activiteit hebben momenteel.”

Mondmaskers als de nieuwe norm?

Evenementenbezoekers willen dus graag terug evenementen bijwonen, maar wel onder bepaalde voorwaarden: acht op de tien vragen verplicht gebruik van hygiënische maatregelen, zoals handgels of het handen wassen. Zes op de tien vindt dat het dragen van mondmaskers bij personeel maar beter verplicht wordt. Ook wil 77% van de bezoekers dat organisatoren en bezoekers controleren of iedereen de maatregelen naleeft. En 70% pleit voor social distancing. “Mondmaskers schrikken ook de bezoekers zelf niet af”, stelt onderzoeker Jolien Vangeel: “Een bezoeker op twee stelt zelfs dat mondmaskers verplicht moeten worden gemaakt voor bezoekers. Slechts een kwart van de bezoekers vindt mondmaskers een reden om niet te gaan.”

Wie draagt de kost? Bezoekers en organisatoren komen elkaar tegemoet

Organisatoren halen opgelucht adem bij deze cijfers. Want de nood aan inkomsten vanuit evenementen is groot. Onderzoeker Joris Verhulst legt uit: “De evenementensector kan en wil ook leven met maximum een derde minder bezoekers om uit de kosten te raken. Maar tegelijk verwachten ze 25% meer kosten om een gemiddeld evenement te verzorgen. Het gaat dan bijvoorbeeld over kosten en investeringen om de veiligheid en hygiëne te garanderen.”

Ook daar tonen evenementenbezoekers zich begripvol. Ze zijn bereid een stukje extra te betalen voor een ticket, drank en eten om de kosten voor de maatregelen mee te dragen. Vijf euro extra voor een ticket van 25 euro, of 10 euro extra voor een ticket van 100 euro: dit blijken redelijke prijsstijgingen volgens de bezoekers. Op gratis evenementen wil één bezoeker op drie ook meer betalen voor drank en eten om de kosten te helpen dragen. “Vraag en aanbod zullen elkaar dus zeker vinden op de eerste evenementen in deze zomer”, besluit Jolien Vangeel.

De bevragingen

Zowel de nationale sector- als de nationale bezoekersbevraging werden in juni uitgevoerd. Meer dan 12% van alle event professionals in België vulde de sectorbevraging in. Het gaat om organisaties die voor meer dan 50% van hun omzet professioneel betrokken zijn bij of actief zijn in de organisatie van evenementen, conferenties, beurzen, festival, incentives en/of meetings. De bezoekersbevraging werd ingevuld door 1.000 Belgen representatief naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, migratieachtergrond en gezinsgrootte. 706 van deze 1.000 Belgen gaven aan dat ze in 2019 een of meerdere evenementen hebben bezocht. De resultaten zijn gebaseerd op deze groep van 706 bezoekers van evenementen.

Deze enquêtes kaderen in een reeks bevragingen die het KdG-expertisecentrum uitvoert in opdracht van Toerisme Vlaanderen en EventFlanders en op initiatief van de Alliantie van Belgische Event Federaties, FMiV en Experience Magazine. Het doel is om de impact van de coronacrisis te monitoren, nu en in de toekomst, zowel bij de event professionals zelf als bij de bezoekers van evenementen. Inzicht in de attitude van deze bezoekers ten aanzien van evenementen, hun opinies en algemene gevoelens over de huidige en de toekomstige situatie heeft immers ook een grote publieke en sectorale impact.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page