top of page

Grote festivals in augustus? 85% wil terug naar evenementen, maar enkel als ze veilig zijn

Of de grote festivals deze zomer mogen doorgaan, zoals Premier De Croo op 9 mei aankondigde, wordt hopelijk duidelijk na het Overlegcomité op 11 mei. Wel weten we al dat het draagvlak voor de nodige maatregelen op evenementen bij de Belg groot is. En zes op de tien bevraagden wil pas evenementen bezoeken nadat ze gevaccineerd werden. Dat blijkt uit de derde nationale bevraging bij 1.000 Belgen door het KdG-expertisecentrum Publieke Impact.

Van alle Belgen die voor de coronacrisis events bezochten, mist 67 procent het om naar evenementen te gaan. Dat is een stijging van 11 procent ten opzichte van bijna een jaar geleden. Het gemis is zelfs groter bij bezoekers jonger dan 34 jaar. In deze leeftijdscategorie mist maar liefst 81 procent het om evenementen te kunnen bijwonen. Hoe langer de crisis duurt, hoe meer bezoekers evenementen missen en dit gemis is duidelijk groter bij jongere generatie.


Evenementen belangrijker dan ooit, ook festivals


“Opvallend is dat de helft van de bezoekers aangeeft dat ze dankzij de coronacrisis pas echt beseffen hoe belangrijk evenementen voor hen zijn”, benadrukt onderzoeker Jolien Vangeel van het expertisecentrum Publieke Impact. “En ze zijn erg duidelijk in hun voorkeuren: zo kiest 19 procent van de bezoekers eerst om naar een culturele voorstelling te gaan, zodra het terug mag. Bij 12 procent staan concerten op nummer één. Wat festivals betreft, zien we dat dit bij 24 procent in hun top 3 staat. Bij de bezoekers jonger dan 34 jaar is dat zelfs ruim 40 procent.”


Onveiligheidsgevoel daalt


Het stijgend gemis staat echter in schril contrast met het onveiligheidsgevoel. Hoe langer de crisis duurt, hoe minder bezoekers aangeven dat ze zich door de coronacrisis nooit meer 100 procent veilig zullen voelen op evenementen. En dit is merkbaar over alle leeftijdsgroepen heen. Slechts 3 op 10 van de bezoekers geeft aan dat dit gevoel van onveiligheid zal blijven.


Opvallend is echter wel dat 57 procent van de Belgen aangeeft dat ze pas terug evenementen willen bezoeken nadat ze gevaccineerd werden. Voor 44 procent is dit zelfs een absolute voorwaarde. Bij de 55-plussers wil zelfs 72 procent pas evenementen bezoeken van zodra ze gevaccineerd zijn en 57 procent vindt dit zelfs een absolute voorwaarde. Bijna een bezoeker op drie jonger dan 34 jaar vindt dat gevaccineerd zijn een verplichting moet zijn om nog maar naar evenementen te mogen gaan. Een opvallend resultaat ten opzichte van vorig jaar, toen slechts een bezoeker op vier aangaf dat ze pas terug evenementen wilden bezoeken nadat het vaccin beschikbaar zou zijn.


Bereidheid om compromissen te sluiten groeit


De zin om naar evenementen te gaan is zo groot dat nog steeds bijna 65 procent van de bezoekers aangeeft dat ze liever naar een evenement gaan waar social distancing verplicht is, dan helemaal niet naar evenementen te kunnen gaan. Dezelfde evolutie is merkbaar voor mondmaskers: voor deze maatregel geeft 60 procent aan dat ze liever naar een evenement gaan waar mondmaskers verplicht zijn.


Meer nog, zelfs het ondergaan van sneltesten bij aanvang van een evenement is voor 65 procent van de bezoekers geen probleem. Voor 43 procent is dit een absolute voorwaarde. En zelfs met een coronapaspoort is 56 procent akkoord, als dat zou betekenen dat ze sneller naar evenementen kunnen gaan. Slechts 23 procent vindt zo’n coronapaspoort geen goed idee. Voor 43 procent is het zelfs een absolute voorwaarde. Opvallend is wel dat hoe ouder men is, hoe belangrijker men dit vindt.


“Ook wat prijzen betreft, is de bezoeker bereid om compromissen te sluiten”, gaat Jolien Vangeel verder. “Bijna de helft is bereid om meer te betalen voor drank en eten tijdens evenementen. Dit is zelfs een stijging ten opzichte van een jaar geleden. En wat ticketprijzen betreft is slechts een bezoeker op drie niet bereid om een beetje meer te betalen om zo de organisatoren de extra kosten te helpen dragen.”


Vertrouwen in veilige organisatie groeit


Het vertrouwen in de organisatoren groeit, zoveel is duidelijk. Bijna 70 procent van de bezoekers benadrukt dat ze er zeker van zijn dat de organisatoren de correcte voorzorgen zullen nemen om er voor te zorgen dat alles veilig zal verlopen. Slechts 10 procent maakt zich hier zorgen over.


Coronamaatregelen zoals het verplicht gebruik van hygiënemaatregelen op evenementen blijft voor 78 procent na ruim een jaar coronacrisis immers een absolute voorwaarde om terug naar evenementen te gaan. Ook het verplicht bewaren van voldoende afstand (65 procent) en de mondmaskerplicht voor zowel personeel (66 procent) als bezoekers (58 procent) worden als belangrijk geacht, net als de controle op de naleving van de maatregelen (72 procent).


Als de organisatie van evenementen voldoet aan de voor de bezoeker belangrijk geachte veiligheidsmaatregelen, dan geeft 85 procent aan dat ze terug evenementen willen bezoeken. 22 procent geeft zelfs aan dat ze hoe dan ook onmiddellijk willen gaan, zodra het terug mag. En het kunnen aantrekken van voldoende bezoekers is natuurlijk niet onbelangrijk als er straks terug evenementen georganiseerd mogen worden.De bevragingen

In april 2021 werden 1.000 Belgen bevraagd. Meer dan 90 procent van de Belgen geeft aan dat ze voor de coronacrisis regelmatig evenementen bezochten. Het zijn de antwoorden van deze respondenten die werden opgenomen voor verder analyse en rapportage. De steekproef is representatief naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, migratieachtergrond en gezinsgrootte.


Ook in juni en september 2020 bevroeg het expertisecentrum 1000 Belgen. Deze periodieke bevragingen maken deel uit van een grootschalig onderzoek naar de impact van de coronacrisis op de evenementensector. In 2020 werd dit onderzoek opgestart en uitgevoerd in samenwerking met Toerisme Vlaanderen, EventFlanders en verschillende evenementenfederaties.

Opmerkingen


bottom of page