top of page
KdG_Research-logo-V-black-rgb.png
Publieke Impact_logo.jpg
EC PI_evenementen mobiliteitskeuzes bezo

Mobiliteitskeuzes van bezoekers

Onderzoeksperiode: 2021-2023

PWO-project

 

De mobiliteit van bezoekers van en naar de locatie van het evenement is een uitdaging. Deze verplaatsingen zorgen vaak voor sterke pieken in de in- en uitstroom van bezoekers, bovenop andere verplaatsingen. Bovendien gebeuren deze verplaatsingen vaak met weinig duurzame vervoersmiddelen.

 

Hoe kunnen bezoekers gemotiveerd worden om zich op een duurzame manier te verplaatsen en te kiezen voor duurzamere alternatieven?

 

Naar een duurzame modal shift

 

Dit onderzoek gaat op zoek naar haalbare maatregelen die kunnen leiden tot een duurzame modal shift. Meer specifiek wil dit onderzoek inzicht krijgen in welke maatregelen inspelen op de motivaties en het beslissingsproces van bezoekers.

 

Organisatoren, lokale overheden en event professionals kunnen deze maatregelen implementeren om de in- en uitstroom van bezoekers in de publieke ruimte te optimaliseren.

bottom of page