ECPI header - website_NL.jpg
EC PI_evenementen mobiliteitskeuzes bezo

Mobiliteitskeuzes van bezoekers

Onderzoeksperiode: 2021-2023

PWO-project

 

De mobiliteit van bezoekers van en naar de locatie van het evenement is een uitdaging. Deze verplaatsingen zorgen vaak voor sterke pieken in de in- en uitstroom van bezoekers, bovenop andere verplaatsingen. Bovendien gebeuren deze verplaatsingen vaak met weinig duurzame vervoersmiddelen.

 

Hoe kunnen bezoekers van evenementen gemotiveerd worden om zich op een duurzame manier te verplaatsen en te kiezen voor duurzamere alternatieven?

 

Naar een duurzame modal shift

 

Dit onderzoek gaat op zoek naar haalbare maatregelen voor de brede evenementensector die kunnen leiden tot een duurzame modal shift. Meer specifiek wil dit onderzoek inzicht krijgen in welke maatregelen inspelen op de motivaties en het beslissingsproces van bezoekers.

 

Organisatoren, lokale overheden en andere event professionals kunnen deze maatregelen implementeren om de in- en uitstroom van bezoekers in de publieke ruimte te optimaliseren.