Karel de Grote Hogeschool

Campus Groenplaats

Nationalestraat 5

2000 Antwerpen (België)

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Facebook Icon

Expertisecentrum Publieke Impact

publiekeimpact@kdg.be

Wat is de maatschappelijke impact van een publieksevenement voor de stad waarin het georganiseerd wordt?

 

We ontwikkelden een model en een tool waarmee steden en andere organisatoren de maatschappelijke kosten en opbrengsten van evenementen vooraf kunnen inschatten en achteraf kunnen evalueren.

 

Het model en de tool bieden objectieve criteria om beslissingen over het evenementenbeleid op te baseren. De verworven inzichten kunnen de steden ondersteunen bij de beslissing of en in welke mate het publieksevenement al dan niet vergund, gefaciliteerd of door de stad zelf georganiseerd kan worden.

Publieke Impact_logo.png