top of page
KdG_Research-logo-V-black-rgb.png
Publieke Impact_logo.jpg
foto maatschappelijke impact.jpg

Maatschappelijke impact

Onderzoeksperiode: 2014-2015

PWO-project

 

Jaarlijks worden er tal van evenementen georganiseerd: van jaarmarken tot muziekfestivals. Wat is de maatschappelijke meerwaarde van zo’n evenement voor de stad of gemeente waarin het wordt georganiseerd? Wat brengt het op voor de bezoekers, de inwoners én handelaars?

 

Om de lokale meerwaarde, of liever de lokale return on investment of ROI, van een evenement in kaart te brengen, ontwikkelden we het ROI-model. Ook ontwikkelden we tools om zelf de ROI van het evenement in kaart te brengen.

 

ROI-model

 

Het ROI-model identificeert acht criteria, opgedeeld in vier kwadranten. Wanneer een evenement hoog scoort op elk van deze criteria, is het niet enkel leefbaar en levendig maar verbindt het ook mensen.

  • Scoort een evenement hoog op shopatainment? Dan is het evenement op één of andere manier een economische stimulans voor de lokale handel.

  • Een evenement dat cultureel of inhoudelijk verrijkend is, scoort hoog op het criterium edutainment.

  • Idealiter scoort een evenement ook hoog op het criterium connectiviteit en leidt het tot een grote lokale betrokkenheid en samenwerking.

  • Best is het evenement ook entertaining. Dit betekent dat het leuk moet zijn, maar ook ontspannend, vernieuwend en ervaringsgericht.

  • Belangrijk is ook de buzz: dat wil zeggen dat er zowel online als offline op een positieve manier over gecommuniceerd wordt, ook door ‘anderen’ en niet enkel naar aanloop van en tijdens, maar ook na afloop van het evenement.

  • Bij voorkeur ondersteunt het evenement ook de positionering van de stad of gemeente waarin het wordt georganiseerd. En bevestigt het evenement dat het een sfeervolle, levendige plaats is waar het aantrekkelijk is om te wonen, leven en werken en waar men trots op is.

  • En cruciaal is natuurlijk dat het evenement goed georganiseerd wordt en dat de openbare orde gehandhaafd wordt.

Scanner en Analyser

 

We ontwikkelden twee tools waarmee steden, gemeenten en andere event professionals zelf de maatschappelijke kosten en opbrengsten van het evenement vooraf kunnen inschatten (Scanner) en achteraf kunnen meten (Analyser). In de voorbereiding van een evenement kunnen de tools ook gebruikt worden als inspiratie of checklist.

 

De inzichten kunnen lokale overheden ondersteunen bij de beslissing of en in welke mate ze het evenement al dan niet kunnen of willen vergunnen, faciliteren of zelf organiseren.

bottom of page