top of page
KdG_Research-logo-V-black-rgb.png
Publieke Impact_logo.jpg
EC PI_evenementen religieuze diversiteit

Inclusief Managen

Onderzoeksperiode: 2019-2021
PWO-project

Diversiteit op de werkvloer is een grote meerwaarde voor organisaties, zowel intern als extern. Voordelen zijn onder meer een sterke connectiviteit binnen en tussen teams, een hogere klanttevredenheid, een betere reputatie en meer vertrouwen in de kwaliteit van geleverde producten en diensten.

 

Kmo’s en inclusie

 

Steeds meer organisaties in het algemeen en Vlaamse kmo’s in het bijzonder streven naar meer diversiteit op de werkvloer en een inclusievere werkomgeving. Waarom? Het doeltreffend managen van een diverse groep van medewerkers is cruciaal voor elke succesvolle organisatie.

 

Het realiseren van een inclusieve werkomgeving gaat echter niet vanzelf, maar vraagt concrete inspanningen en doelgerichte acties.

 

Dit onderzoek richt zich specifiek tot werkgevers, leidinggevenden en HR-verantwoordelijken. Want er is een duidelijke nood aan concrete en werkbare handvaten om (levensbeschouwelijke) diversiteit succesvol te managen en inclusie op de werkvloer te bevorderen binnen kmo’s.

 

Managementprincipes

 

Aan de hand van tien managementprincipes en bijhorende concrete tips geven we een antwoord op: hoe kunnen we impactvol omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit op de kmo-werkvloer? Daarnaast reiken we goede praktijkvoorbeelden aan en laten we experten aan het woord.

 

De managementprincipes komen tot stand via praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek met een sterke focus op kwalitatief onderzoek. We interviewden werkgevers, leidinggevenden, HR-verantwoordelijken en medewerkers, allen tewerkgesteld in Vlaamse kmo’s. Daarnaast organiseerden we groepsgesprekken met kmo-werknemers met een niet-christelijke levensbeschouwelijke overtuiging.

bottom of page