top of page
KdG_Research-logo-V-black-rgb.png
Publieke Impact_logo.jpg
EC PI_evenementen kenmerken sector.jpg

Kenmerken van de sector

Onderzoeksperiode: 2018

In samenwerking met BESA en Febelux

 

Hoe kunnen we de evenementensector opsplitsen en definiëren? Hoeveel en welke bedrijven zijn er globaal actief in de sector? Hoeveel en welke type personeelsleden stelt de sector tewerk? Hoeveel en welke type evenementen worden er in België georganiseerd?

 

In deze studie bakenen we de evenementensector af tot alle commerciële organisaties die voor meer dan 50% van hun omzet actief zijn in het organiseren van of toeleveren aan evenementen

Hoe kunnen we de evenementensector opsplitsen en definiëren? Hoeveel en welke bedrijven zijn er globaal actief in de sector? Hoeveel en welke type personeelsleden stelt de sector tewerk? Hoeveel en welke type evenementen worden er in België georganiseerd? -	De evenementensector telt meer dan 3.200 bedrijven. -	21% van alle event professionals zijn organisatoren en 79% zijn toeleveranciers (bijvoorbeeld venues, audiovisuele ondersteuning, catering, entertainment etc.). -	De sector stelt een 80.000-tal personeelsleden tewerk, waarvan de helft in loondienst.  -	Gemiddeld stelt een organisatie 13 personeelsleden in loondienst tewerk.  -	Van de vaste werkkrachten werkt 81% met een bediendenstatuut en 19% met een arbeidersstatuut. -	Er zijn ongeveer evenveel losse (freelance) als vaste werkkrachten actief in de evenementensector. -	Jaarlijks worden er circa 77.000 evenementen in België georganiseerd. -	Daarvan zijn 67% B2B-evenementen, 27% zijn B2C-evenementen en slechts 6% C2C-evenementen.

Enkele opvallende onderzoeksresultaten (december 2018)

 

  • De evenementensector telt meer dan 3.200 bedrijven.

  • 21% van alle event professionals zijn organisatoren en 79% zijn toeleveranciers (bijvoorbeeld venues, audiovisuele ondersteuning, catering, entertainment etc.).

  • De sector stelt een 80.000-tal personeelsleden tewerk, waarvan de helft in loondienst.

  • Gemiddeld stelt een organisatie 13 personeelsleden in loondienst tewerk.

  • Van de vaste werkkrachten werkt 81% met een bediendenstatuut en 19% met een arbeidersstatuut.

  • Er zijn ongeveer evenveel losse (freelance) als vaste werkkrachten actief in de evenementensector.

  • Jaarlijks worden er circa 77.000 evenementen in België georganiseerd.

  • Daarvan zijn 67% B2B-evenementen, 27% zijn B2C-evenementen en slechts 6% C2C-evenementen.

bottom of page