top of page
KdG_Research-logo-V-black-rgb.png
Publieke Impact_logo.jpg
Interreg collage_nieuwe versie.png

Erfgoedbeleving met impact

Onderzoeksperiode: : 1 Sept 2023 - 31 Aug 2026

Interreg-project

De provincies Noord-Brabant, Antwerpen en Vlaams-Brabant delen een gemeenschappelijk verleden onder het hertogdom Brabant en omvatten een veelheid aan kasteeldomeinen. Deze kasteeldomeinen hebben een groot toeristisch potentieel. Het Interreg-project Brabantse kastelen: Buitengebied met Toegevoegde waarde als eXtra Reason for Adventure - kortweg Brabantse Kastelen: BTW XTRA - heeft als doelstelling om regionaal erfgoedtoerisme te versterken en op te waarderen. Het project wil drie kasteelsites ontwikkelen en ontsluiten, namelijk Hof Ter Laken (Booischot, BE), kasteel van Huizingen (Beersel, BE) en Oud Herlaer (Sint-Michielsgestel, NL). Daarnaast worden deze sites ingebed in een grensoverschrijdend netwerk van Brabantse kasteeldomeinen en landgoederen voor kennisuitwisseling en de versterking van het toeristisch-recreatieve aanbod. 

 

Dit Interreg-project omvat een samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse partners: Stichting Kempens Landschap, Brabants Landschap, ERFgoedstichting Vlaams-Brabant, Stichting Vrienden van Brabantse Landgoederen, Toerisme Vlaanderen en het onderzoekscentrum Publieke Impact van de Karel de Grote Hogeschool. Het onderzoekscentrum Publieke Impact heeft als onderzoekspartner in dit project twee doelstellingen: 

 

  1. Onderzoek naar erfgoedbezoekers: het doel is om tot een wetenschappelijk onderbouwde profilering te komen van (potentiële) erfgoedgoedbezoekers m.b.t. hun motivaties en drempels voor erfgoedpartipatie. Deze bezoekersprofielen zullen de erfgoedsector toelaten om meer doelgerichte communicatie-en promotie-acties op te zetten. 

  2. Onderzoek naar impactvolle erfgoedsites: het doel is om een wetenschappelijk gevalideerd model te ontwikkelen om de maatschappelijke impact van erfgoedbeleving om te voorspellen wat het potentieel is van een erfgoedsite, maar ook te evalueren welke ingrepen tot impactvolle erfgoedbeleving hebben geleid. 

Interregvlaned_project_cmyk_pos.png
bottom of page