top of page
KdG_Research-logo-V-black-rgb.png
Publieke Impact_logo.jpg

Als onderzoekers willen wij het leven, werken en vertoeven in stedelijke sociale ruimtes zo aangenaam mogelijk maken voor zowel de bewoners, bedrijven als bezoekers. Wij streven naar bruisende evenementen en ontmoetingen, georganiseerd door duurzame en inclusieve ondernemers in aantrekkelijke steden en venues waar iedereen zich welkom, veilig en betrokken voelt.

Hiertoe verrichten wij toegepast wetenschappelijk (impact)onderzoek. Door het bestuderen van menselijke gedragingen, economische opportuniteiten en maatschappelijke innovaties kunnen wij event professionals, bedrijven en publieke organisaties actief in de verschillende ontmoetingssectoren inspireren, begeleiden en voorzien van kennis, data en tools.

Onze expertise delen we niet enkel met (toekomstige) professionals, maar ook met beleidsmakers en het brede publiek. Met onze onderzoeken, dienstverlening, navormingen en wetenschapscommunicatie zetten we sterk in op kruisbestuivingen en partnerships die onze expertise aanvullen en versterken.

bottom of page