top of page
KdG_Research-logo-V-black-rgb.png
Publieke Impact_logo.jpg
MicrosoftTeams-image (4).png

Sectorbarometer en publieksmonitor

Onderzoeksperiode: 2022-2023

Het onderzoekscentrum houdt de vinger aan de pols over wat er reilt en zeilt in de brede evenementensector in België, zowel aan aanbodzijde (sectorbarometer) als vraagzijde (publieksmonitor). Een terugblik wordt bij elk bevraging gekoppeld aan een vooruitblik. Toekomstverwachtingen en vertrouwen worden in kaart gebracht met als doel een betere afstemming tussen vraag en aanbod.

 

De professional bevraagd

Enkele opvallende onderzoeksresultaten (januari 2023):

 

 • 46% van de organisatoren en toeleveranciers in België schat dat de totale omzet van hun organisatie in 2023 hoger zal zijn dan in 2022.

 • 47% van de (lokale) overheden geeft aan dat de totale budgetten voor evenementen in hun organisatie voor het organiseren en ondersteunen van evenementen in 2023 ongeveer gelijk blijft als de budgetten in 2022.

 • 81% van de event professionals vreest dat de stijgende energieprijzen de activiteiten van hun organisatie zullen bepalen in 2023.

 • 80% maakt zich zorgen om de impact van de stijgende aankoopprijzen.

 • De zorgen om de stijgende personeelskosten houdt 74% van de professionals in ons land wakker.

 • 62% vreest dat het vinden van goed personeel een negatieve impact zal hebben op hun activiteiten.

 • 16% geeft aan dat het aantal personeelsleden het afgelopen jaar is afgenomen in hun organisatie. Bij 25% is dat aantal dan weer gestegen.

 • De samenwerking met vaste freelancers kent ook een daling in meer dan 15% van de organisaties. Bij 28% is er een stijging.

 • Met een gemiddelde score van 7,5 op 10 geven de event professionals aan vertrouwen te hebben in een positieve toekomst voor de organisatie of dienst waarin ze werkzaam zijn.

 • Met een gemiddelde score van 8 op 10 geven deze professionals aan vertrouwen te hebben in een positieve toekomst voor zichzelf binnen deze organisatie.

De evenementenbezoeker bevraagd

Enkele opvallende onderzoeksresultaten (december 2022):

 • 79% van de Belgen bezocht in 2022 in zijn vrije tijd evenementen, wat 8% meer is dan in 2019.

 • 29% van de Belgen plant zijn uitstap graag op voorhand.

 • 22% van de Belgen gaat liefst naar evenementen met anderen die ze goed kennen.

 • Bij 80% van de bezoekers waren vooral evenementen in trek waar proeven en consumeren centraal staan, zoals een braderij of foodtruckfestival.

 • 45% van de bezoekers gaat minder vaak naar een evenement dan voor de coronacrisis.

 • 37% van de bezoekers bestelt zijn tickets voor evenementen minder lang op voorhand dan voor de coronacrisis.

 • 52% van de bezoekers staat stil bij zijn veiligheid op evenementen.

 • 66% van de bezoekers wil dat organisatoren inspanningen leveren om de impact op het milieu en klimaat te verkleinen.

 • 77% van de bezoekers wil dat organisatoren maatregelen nemen tegen ongewenst gedrag op evenementen.

 • Met een gemiddelde score van 6,3 op 10 geeft de Belg aan vertrouwen te hebben in een positieve toekomst voor zichzelf het komende jaar.

bottom of page