top of page

Ontslag in 30% van de organisaties in eventsector

De voorbije drie maanden moest maar liefst drie op de tien organisaties actief in de eventsector personeel laten vertrekken. Zes op de tien organisaties verwacht ook in de komende drie maanden mensen te moeten ontslaan. Dat blijkt uit de tweede nationale sectorbevraging van het expertisecentrum Publieke Impact van Karel de Grote Hogeschool (KdG) sinds de uitbraak van de coronacrisis. De bevraging is een initiatief van Experience Magazine, de Alliantie van Belgische Event Federaties, FMiV, Toerisme Vlaanderen en EventFlanders.


De ontslagen zijn een gevolg van de vele geannuleerde en uitgestelde events. Het verwachte omzetverlies wordt elke maand groter. Onderzoeker Joris Verhulst legt uit: “Voor een derde van de organisaties zijn nu al alle geplande events geannuleerd tot het einde van het jaar. Zes op de tien organisaties denkt dat meer dan de helft tot alle events geannuleerd of uitgesteld zullen worden in 2020. Voor de meeste organisaties blijkt 2020 een verloren jaar.”

Verwacht verlies in 2020 nog hoger dan eerder gedacht

De organisatoren van events in België verwachten een omzetverlies van 68% in 2020 ten opzichte van 2019. Dit is een nog groter verlies dan ze verwacht hadden eind maart. Toen werd dit verlies op 52% geschat. Ook het verwachte omzetverlies van de toeleveranciers aan events (zoals catering, decoratie, audiovisuele ondersteuning …) kent in juni een aanzienlijke stijging. Daar waar deze in maart op 55% werd geschat voor dit jaar, wordt de schade nu al geraamd op 71%. Organisatoren van events schatten het verlies op 1,7 miljard euro. Toeleveranciers verwachten meer dan 4,7 miljard euro te verliezen.

“De cijfers tonen een zwaar toegetakelde sector door de coronacrisis”, zegt het hoofd van het expertisecentrum Publieke Impact Christine Merckx. “Toch zien we ook tekenen van hoop. Meer organisatoren en toeleveranciers dan in maart vertrouwen erop dat hun organisatie voldoende reserves heeft om de crisis te overleven. De sector maakt goed gebruik van de steunmaatregelen van de overheid en die blijken dus te helpen. Ook het perspectief op een relance van de sector kan voor dit licht optimisme zorgen.”


Overleven als eventorganisator: minstens tweederde van bezoekersaantal


De eventsector maakt de balans op na drie maanden coronacrisis en kijkt de toekomst somber tegemoet. Eventorganisatoren kunnen hun activiteiten enkel herstarten wanneer ze nog minstens twee derde van het bezoekersaantal kunnen en mogen bereiken. Tot dat aantal is het voor hen financieel haalbaar.


Eventorganisaties bereiden zich voor op minder bezoekers en meer kosten. Onderzoeker Joris Verhulst legt uit: “De eventsector kan en wil ook leven met maximum een derde minder bezoekers. Minder bezoekers betekent minder inkomsten. Bovendien verwachten ze 25% meer kosten om een gemiddeld event te verzorgen. Het gaat dan bijvoorbeeld over kosten en investeringen om de veiligheid en hygiëne te garanderen.”

Eventsector = flexibele sector

Maar liefst zeven organisatoren op tien zijn creatief aan de slag om toch events te kunnen organiseren die zo ‘corona proof’ mogelijk zijn. Ze ontwikkelen nieuwe type events, denk bijvoorbeeld aan de vele drive-in formules. Bij de toeleveranciers van events gaat het om vier op de tien die bezig zijn met nieuwe diensten. Bijvoorbeeld het bedenken en ontwikkelen van units voor scholen waar jongeren hun handen kunnen wassen. Het onderzoek toont aan dat heel wat organisaties investeringen doen en activiteiten ondernemen om tegemoet te komen aan de vele coronamaatregelen.

Christine Merckx, hoofd van het expertisecentrum Publieke Impact, legt uit: “De cijfers tonen een flexibele sector die zich op een creatieve en duurzame manier blijft aanpassen aan een nieuwe realiteit. Die creativiteit en flexibiliteit is ook nodig om deze moeilijke tijd te kunnen overleven. Vele organisaties zijn dus wel degelijk actief bezig. Al is het wel zorgwekkend dat vier toeleveranciers op de tien geen activiteiten hebben momenteel.”

De bevraging

Begin juni vulde meer dan 12% van alle event professionals in België de enquête in. Het gaat om organisaties die voor meer dan 50% van hun omzet professioneel betrokken zijn bij of actief zijn in de organisatie van events, conferenties, beurzen, festival, incentives en/of meetings.

Deze enquête kadert in een reeks bevragingen. In maart werd de eventsector een eerste keer bevraagd. Deze enquête in juni is de tweede. In september en december van dit jaar wordt de sector opnieuw bevraagd. Het doel is de impact van de coronacrisis op de eventsector te monitoren, nu en in de toekomst.

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page