top of page

De P van People: hoe personeel vinden én houden?

Voldoende medewerkers vinden en ze dan ook houden? Heeft jouw organisatie het er ook moeilijk mee? Je bent zeker niet de enige. Als we denken aan duurzaam ondernemen, dan gaat het niet alleen over aandacht voor onze planeet. Veel ondernemingen willen ook duurzaam omspringen met die andere P in hun verhaal: People. Gunilla de Graef en Eva Vermeire, onderzoekers van het expertisecentrum Publieke Impact van Karel de Grote Hogeschool (KdG), raden aan volop in te zetten op inclusie. Het expertisecentrum wil daar organisaties bij helpen en ontwikkelde een kennisplatform met tools die elke organisatie kan gebruiken.


Slechts 21 % van de werknemers zou echt geëngageerd zijn op het werk. Het kost de globale economie bijna 8 biljoen dollar. De recent gepubliceerde Gallup studie “State of the Global Workplace 2022” stelt zelfs dat betrokkenheid en welzijn op de werkvloer vandaag een ‘gevaarlijk’ dieptepunt hebben bereikt. Denk bijvoorbeeld aan recente fenomenen als ‘great resignation’ en ‘quiet quiting’.

Inclusie: het leggen van een puzzel

Hoe kunnen we op een duurzame manier met onze People omgaan? Volop inzetten op inclusie kan daar sterk bij helpen. In een inclusieve organisatie voelt iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd. En er is aandacht voor zowel de verschillen als voor wat mensen bindt. Welke puzzelstukken kan je zoal leggen om als organisatie een inclusieve strategie en een authentiek verhaal neer te zetten? We sommen er hier alvast enkele op:

  • Werk aan een draagvlak: Je hebt draagvlak in je team nodig voor duurzame en structurele veranderingen. Diversiteit en inclusie zijn geen trend, maar een mindset (in ontwikkeling).

  • Zet in op bewustzijn: Het bewustzijn dat samenwerken in een divers team een actieve inzet vereist is essentieel en een randvoorwaarde om meer potentieel uit het team te halen.

  • Wees alert voor (on)bewuste vooroordelen: Vooringenomenheid kan er voor zorgen dat je meer geneigd bent om iemand aan te werven met dezelfde achtergrond als jij, iemand die op jou lijkt.

  • Maak iedereen betrokken: Meer betrokkenheid leidt tot meer eenheid en helderheid in een team.

  • Onthaal inclusief: Een inclusieve verwelkoming is open, warm en biedt de kans om elkaar te leren kennen. Besteed expliciete aandacht aan acties die kaderen binnen het diversiteits- en inclusiebeleid. Daarbij zorg je ervoor dat nieuwe collega's zich snel thuis voelen in de organisatie.

Meer puzzelstukken en bouwstenen voor inclusieve organisaties vind je op dit kennisplatform.


Als we het hebben over inclusie, focussen we best niet enkel op dat wat moelijker gaat en wat inclusie in de weg kan staan - zoals uitsluiting, kwetsend taalgebruik of beperkende regels. Bekijk inclusie eerst en vooral ook als een meerwaarde voor jouw organisatie. Inclusie correleert positief met innovatie, continuïteit en veerkracht. Inclusie als een hefboom voor jouw organisatie dus, niet als pleister op de wonde.


Gratis tools om inclusie te bevorderen

Sinds 2019 onderzoekt ons expertisecentrum hoe organisaties impactvol kunnen inzetten op diversiteit en inclusie op de werkvloer. We ontwikkelden concrete (gratis) tools en bouwstenen, niet enkel om inclusief managen te bevorderen maar ook voor inclusief werven en inclusief teamwerk.

  • Challenge je selectie- en rekruteringsbeleid met de online D&I-kit

Tien bouwstenen bieden inzichten voor een stevig verankerd rekruterings- en selectiebeleid. Elke bouwsteen daagt je ook uit om te reflecteren en helpt je om concreet aan de slag te gaan. Doelgroep: iedereen die bezig is met rekrutering en selectie in kleine, middelgrote of grote organisaties. Ook in de brede eventsector! Raadpleeg de D&I-kit op deze website.

  • Duik met je team onze online activiteitenkoffer in

Een koffer met 22 ervaringsgerichte activiteiten ondersteunt teamleiders om inclusief sterker samen te werken in het team. De activiteiten zijn interactief, gekoppeld aan duidelijke leerdoelen en voorzien van inspiratie voor een gerichte nabespreking. Doelgroep: teams van kleine, middelgrote of grote organisaties. Raadpleeg de activiteiten op deze website en ga met je team aan de slag.


Benieuwd naar meer? Volg onze Event Master Class!Comments


bottom of page