Publieke Impact_event_logo.png

Inclusieve organisaties

 

 

 

 

 

Inclusiviteit op de werkvloer is een grote meerwaarde voor organisaties, zowel intern als extern. 

 

Voordelen zijn onder meer een sterke connectiviteit binnen en tussen teams, een hogere klanttevredenheid, een betere reputatie en meer vertrouwen in de kwaliteit van geleverde producten en diensten.

Inclusief teamwerk in de brede event- en cultuursector 


Looptijd onderzoek: 2020-2022
Met steun van het Europees Sociaal Fonds

 

Organisaties die actief inzetten op divers-sensitieve praktijken en een inclusief klimaat, zowel op vlak van instroom als op vlak van retentie, zijn schaars. Dit geldt ook voor de eventsector die in ons land maar liefst 80.000 mensen tewerkstelt.

 

Wetenschappelijk onderzoek toont nochtans aan dat er vele sociale en economische voordelen verbonden zijn aan een inclusief beleid. 
   
Dit project ambieert om samen met de eventsector te schrijven aan een inclusief beleid, zowel op vlak van structuur als cultuur. 
Meer bepaald wil dit project bedrijven binnen de brede eventsector de weg tonen naar

  • een meer divers-sensitieve rekrutering en selectie door middel van de ontwikkeling van een toolbox met verschillende instrumenten voor HR-verantwoordelijken.

  • een meer inclusief klimaat door middel van de ontwikkeling van werkzame management principes en -praktijken voor teamleiders van logistieke en technische ploegen in de eventsector.

Diversiteit op de werkvloer van kmo’s


Looptijd onderzoek: 2019-2021
PWO-project met steun van KdG Hogeschool

Hoewel er weinig discussie lijkt te zijn over de voordelen van diversiteit, is de realiteit dat diversiteit op de werkvloer nog te vaak theorie blijkt. Kmo’s erkennen wel de meerwaarde van diversiteitsmanagement en kunnen er gezien hun omvang en structuur sneller draagvlak voor creëren, maar ze missen vaak concrete kennis en richtlijnen om diversiteitsmanagement op een impactvolle wijze te kunnen toepassen binnen hun organisatie.

Voor een goed diversiteitsbeleid binnen kmo’s is er dus nog werk aan de winkel. Zeker rond het succesvol functioneren en integreren van werknemers met verschillende religies blijken er in de praktijk nog vaak problemen op te duiken.

Dit project wil best practices uit concrete managementcases aanreiken in de vorm van een naslagwerk en een netwerkmoment. Daarmee kan een leidinggevende in een kmo in Vlaanderen met religieus diversiteitsmanagement aan de slag, ook op korte termijn.

De best practices zijn gebaseerd op diepte-interviews met zowel werknemers als werkgevers van verschillende Vlaamse kmo’s.
 

 

Karel de Grote Hogeschool

Campus Groenplaats

Nationalestraat 5

2000 Antwerpen (België)

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Youtube Icoon

Expertisecentrum Publieke Impact

publiekeimpact@kdg.be