Publieke Impact_event_logo.png

Impact coronacrisis

Wat is de impact van de coronacrisis op de evenementensector in België? Dit monitoren we, nu en in de toekomst. Zowel de event professionals als de bezoekers van evenementen worden bevraagd op regelmatige tijdstippen.

 

Een onderzoek van het expertisecentrum Publieke Impact in opdracht van Toerisme Vlaanderen en EventFlanders en op initiatief van de Alliantie van Belgische Event Federaties, FMiV en Experience Magazine.

De event professional bevraagd (maart - juni - september 2020)

 • De organisatoren van events in België verwachten in september een omzetverlies van 80% in 2020 ten opzichte van 2019. 

 • Het verwachte omzetverlies van de toeleveranciers aan events (zoals catering, decoratie, audiovisuele ondersteuning …) wordt geraamd op 74% in september.

 • Eén op vijf eventbedrijven heeft in de periode juni-september mensen moeten laten gaan.

 • De ontslagen zijn een gevolg van de vele geannuleerde en uitgestelde events, en komen boven op een eerste ontslaggolf voor de zomer, waar één op drie bedrijven al personeel had moeten laten afvloeien.

 • Tegelijk laat de sector zich van zijn creatiefste kant zien. Bedrijven hervormen zich, personeel wordt uitgeleend aan andere sectoren en expertise wordt ingezet in andere domeinen.

 • Inhoudelijk wordt volop gewerkt aan nieuwe types van evenementen, en velen nemen stappen richting online, digitale en hybride events.

De eventbezoeker bevraagd (juni - september 2020)

 • Van alle Belgen die voor de coronacrisis events bezochten, deed ruim een derde dat in de  zomer 2020 opnieuw.

 • De maatregelen die nu gelden op events vinden de bezoekers absoluut noodzakelijk.

 • Het ene evenement is het andere niet voor die bezoeker. We zien dat ze sneller naar een huwelijk of een culturele voorstelling zouden gaan, dan naar een kermis of een jaarmarkt.

 • Nog meer dan vóór de zomer hechten de bezoekers belang aan social distancing en mondmaskers op events.

 • Twee bezoekers op drie vertrouwen erop dat organisatoren hun events zo coronaproof mogelijk maken.

 • Bijna 80 procent gaat niet naar een event als het personeel geen mondmasker draagt. En bijna 70 procent gaat niet als mondmaskers voor bezoekers geen verplichting zijn.

 • In september beschouwt bijna 80 procent van de bezoekers social distancing als een voorwaarde om events te bezoeken. De meeste bezoekers over alle leeftijdscategorieën heen vinden dit, ook twintigers en dertigers.

 • Maar liefst twee derde van de bezoekers mist het vandaag om naar events te gaan. De vraag en vooral het verlangen naar meer en veilige events is groot.

Hoe kunnen we events ten tijde van de COVID-crisis voldoende veilig organiseren? 


Samen met Toerisme Vlaanderen, EventFlanders en de Alliantie van Belgische Event Federaties ontwikkelden we het COVID Event Risk Model (CERM). Dankzij dit model kan het COVID-veiligheidsrisico van elk event, ongeacht grootte of type, berekend worden.

Karel de Grote Hogeschool

Campus Groenplaats

Nationalestraat 5

2000 Antwerpen (België)

 • Black LinkedIn Icon
 • Black Facebook Icon
 • Black Youtube Icoon

Expertisecentrum Publieke Impact

publiekeimpact@kdg.be