top of page
KdG_Research-logo-V-black-rgb.png
Publieke Impact_logo.jpg
foto gelijke kansen.jpg

Toegankelijkheidsdrempels

Onderzoeksperiode: 2022-2023
Gelijkekansenproject

Vrouwen nemen nog steeds minder vaak deel aan sociale en culturele activiteiten dan mannen. Dit kan verklaard worden door verschillende drempels die de toegankelijkheid voor vrouwen beïnvloeden.

 

Dit project wil deze drempels in kaart brengen en tools voorzien om de toegankelijkheid op evenementen te verhogen. Een evenwichtige genderparticipatie aan het sociale leven heeft immers niet enkel maatschappelijke maar ook economische voordelen.

 

Inzichten en tools

Om inzicht te verwerven in de drempels wordt gebruik gemaakt van de zeven B’s die de toegankelijkheid beïnvloeden: bruikbaarheid, betrouwbaarheid, begrijpbaarheid, bekendheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid.

 

Zowel bij de planning, inrichting als uitvoering van evenementen wordt het genderperspectief nog te vaak buiten beschouwing gelaten. Er is een gebrek aan tools om de toegankelijkheid te bevorderen en om generdergerelateerd geweld en grensoverschrijdend gedrag aan te pakken zodat evenementen voor vrouwen veiliger georganiseerd kunnen worden.

 

De ontwikkelde inzichten en tools zullen toelaten om organisatoren en lokale besturen bewust te maken en te informeren over het belang van acties voor gelijke participatie aan evenementen.

logo Gelijke Kansen.jpg
bottom of page