Publieke Impact_event_logo.png

Diversiteit

 

 

 

 

 

Diversiteit op de werkvloer kan een grote meerwaarde betekenen voor organisaties, zowel intern als extern. 

 

Voordelen zijn onder meer een sterke connectiviteit binnen en tussen teams, een hogere klanttevredenheid, een betere reputatie en meer vertrouwen in de kwaliteit van geleverde producten en diensten.

Diversiteit op de werkvloer van eventorganisaties


Looptijd onderzoek: 2020-2021 in een voorbereidende fase
Met steun van het Europees Sociaal Fonds

 

Organisaties die actief inzetten op divers-sensitieve praktijken en een inclusief klimaat zowel op vlak van de instroom als het behoud van personeel zijn schaars. Dit geldt ook voor de eventsector die in België maar liefst 80.000 mensen tewerkstelt.

 

Wetenschappelijk onderzoek toont nochtans de voordelen aan van een inclusief beleid, zowel sociaal als economisch. In dit project schrijven we samen met de eventsector aan een inclusief verhaal en werken we aan:

 

  • de structuren rond selectie en rekrutering van personeel met een diverse achtergrond en de ontwikkeling van een toolbox;

  • de ontwikkeling van werkzame managementprincipes en -praktijken voor teamverantwoordelijken en direct leidinggevenden. 

Diversiteit op de werkvloer van kmo’s


Looptijd onderzoek: 2019-2021
PWO-project met steun van KdG Hogeschool

Hoewel er weinig discussie lijkt te zijn over de voordelen van diversiteit, is de realiteit dat diversiteit op de werkvloer nog te vaak theorie blijkt. Kmo’s erkennen wel de meerwaarde van diversiteitsmanagement en kunnen er gezien hun omvang en structuur sneller draagvlak voor creëren, maar ze missen vaak concrete kennis en richtlijnen om diversiteitsmanagement op een impactvolle wijze te kunnen toepassen binnen hun organisatie.

Voor een goed diversiteitsbeleid binnen kmo’s is er dus nog werk aan de winkel. Zeker rond het succesvol functioneren en integreren van werknemers met verschillende religies blijken er in de praktijk nog vaak problemen op te duiken.

Dit project wil best practices uit concrete managementcases aanreiken in de vorm van een naslagwerk en een netwerkmoment. Daarmee kan een leidinggevende in een kmo in Vlaanderen met religieus diversiteitsmanagement aan de slag, ook op korte termijn.

De best practices zijn gebaseerd op diepte-interviews met zowel werknemers als werkgevers van verschillende Vlaamse kmo’s.
 

 

Karel de Grote Hogeschool

Campus Groenplaats

Nationalestraat 5

2000 Antwerpen (België)

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Youtube Icoon

Expertisecentrum Publieke Impact

publiekeimpact@kdg.be